Skip to main content

Podatki miedzynarodowe

Inne kraje – inne obyczaje?!

Wiedza o tym, gdzie jakie normy dyktują takt, umożliwia odpowiedzi na pytania o globalnych podatkach.

W ramach oferowanego doradztwa zapewniamy naszym klientom pomoc wyspecjalizowanego zespołu podatków międzynarodowych. Zespół składa się z profesjonalnych doradców posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie krajowego oraz międzynarodowego doradztwa podatkowego jak również profesjonalnej obsługi dla przedsiębiorstw działających globalnie.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje miedzy innymi podatki u źródła, regulacje UE i OECD (ATAD, MLI, BEPS), interpretacje UPO, restrukturyzacje międzynarodowe, transakcje wewnątrzgrupowe, opodatkowanie Exit-tax, ogólne doradztwo podatkowe:

U nas korzystasz z następujących usług

  • pomoc przy ustalaniu metodologii rozliczania podatków (m.in. opracowanie i wdrażanie procedur podatkowych) oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym
  • efektywne podatkowo planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych, analizę ryzyk podatkowych związanych z daną transakcją lub zachodzącym procesem, obejmującą ocenę ich poziomu oraz możliwości skutecznego ograniczenia, opracowywanie i wdrażanie procedur podatkowych dla podatników
  • kompleksowe doradztwo dotyczące działalności prowadzonej w specjalnych strefach ekonomicznych
  • kompletna obsługa procesów połączeń, przekształceń i restrukturyzacji kapitałowych
  • wsparcie przy interpretacji przepisów oraz ocenie rozliczeń z tytułu podatku od dochodów spółek, w tym pomoc przy kwalifikacji podatkowej poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
  • pomoc przy inwestowaniu za granicą