Skip to main content

Sektor nieruchomości

Od wielu lat słuŻymy właścicielom nieruchomości w róznych dziedzinach.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy usługi dopasowane do specyfiki, wymagań i potrzeb naszych klientów. Miedzy inny sługi w zakresie rozliczeń podatkowych jak

 • Przygotowywanie kalkulacji podatku dochodowego
 • Przygotowywanie deklaracji i rejestrów VAT
 • Zwroty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych
 • Weryfikacja podatku od nieruchomości
 • Hotline podatkowy
 • Doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomością, w tym rozliczeń z najemcami
 • Rozliczenia podatkowe nowo powstałych inwestycji
 • Wsparcie w zakresie refinansowania inwestycji
 • Procesy restrukturyzacyjne
 • Podatek u źródła
 • Usługi w zakresie opracowania struktury podatkowej transakcji
 • Doradztwo podatkowe przy finansowaniu 
 • Doradztwo w zakresie wyjścia z inwestycji

Nieruchomość ma się w prawdzie „spłacić” i „opłacić” ale na optymalnych warunkach!